Midden oorontsteking
Midden oorontsteking

Informatie voor ouders

Uit onderzoek blijkt dat er geen negatieve langetermijneffecten zijn bij 7-8 jarigen op de taalvaardigheid, lezen, spellen en rekenen, wanneer een kind last heeft gehad van een middenoorontsteking zonder infectieklachten. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat een middenoorontsteking een nadelig effect heeft op het emotioneel welbevinden en fysiek functioneren van het kind.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen die vóór het bereiken van de 9-jarige leeftijd een middenoorontsteking gehad hebben, vaker op 15-jarige leeftijd ongeconcentreerd gedrag en hyperactief gedrag vertonen. Ook wordt er op 13-jarige leeftijd een lager IQ, en een zwakkere leesvaardigheid (bij 11-18 jaar) waargenomen.

 

Wil je naast deze patiënteninformatie meer weten?

www.mijnkinderarts.nl/ziekten/keel-neus-oorgebied/middenoorontsteking-otitis-media-acuta.htm

www.thuisarts.nl/oorontsteking/mijn-kind-heeft-middenoorontsteking

www.thuisarts.nl/loopoor

www.thuisarts.nl/slijmoor

 

 

Ga naar de officiële medische richtlijn
 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen