Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor je is als je ziek bent? Moet er rekening worden gehouden met jouw mening?

 kindwolk rechtenvanhetkind

HIER DE TIEN ARTIKELEN UIT HANDVEST KIND EN ZORG

Ik heb recht op zorg die speciaal voor kinderen is. Daarbij is mijn gezin net zo belangrijk als ik.

1. Ik en mijn ouders mogen altijd zeggen hoe ik verpleegd en behandeld wil worden. Wij mogen meebeslissen over de zorg.

2. Ik word altijd verpleegd en behandeld door mensen die geleerd hebben om dit bij kinderen te doen.

3. Ik hoef niet in een ziekenhuis te blijven als ik ook thuis of op een andere plek verpleegd of behandeld kan worden.

4. Ik krijg de kans om te spelen en om leuke dingen te doen. Net als mijn vrienden / vriendinnen.

5. Ik mag altijd mijn ouders bij mij hebben, waar ik ook ben. Ik heb recht op een leuke en veilige plek. Waar ik samen ben met kinderen van mijn eigen leeftijd en waar genoeg mensen op mij letten.

6. Ik heb recht op bescherming tegen mishandeling en misbruik. Binnen mijn gezin en buiten mijn gezin.

7. Ik word alleen gehoord en gezien door mensen die mij ook behandelen. Bij andere mensen met ik eerst zeggen dat ik het goed vind. En mensen denken er atlijd aan dat ik een kind ben.

8. Ik word zoveel mogelijk verpleegd en behandeld door dezelfde mensen die met elkaar samenwerken.

9. Ik krijg geen behandeling of onderzoeken die ik eigenlijk niet nodig heb. Als ik pijn heb of angstig ben, dan helpen ze mij.

10. Ik en mijn gezin krijgen altijd informatie die klopt en die wij begrijpen.

Meer informatie over het handvest? Klik hier.

Meer weten over jouw rechten? Ga naar www.JaDokterNeeDokter.nl

 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen