Pediatrisch Delier
Pediatrisch Delier

Deze patiënteninformatie gaat over wanneer je in het ziekenhuis ligt en een pediatrisch delier krijgt.

Pediatrisch delier

Wanneer je een pediatrisch delier hebt kun je plotseling erg verward zijn. Je doet anders dan normaal. Je bent onrustig. De klachten wisselen af. Eerst ben je in de war en daarna weet je weer waar je bent. Je kunt lichamelijk erg onrustig zijn, maar ook kun je heel afwezig en teruggetrokken zijn. Het lijkt op ijlen bij koorts.

Er zijn verschillende redenen waardoor je een delier kunt krijgen. Je kunt een delier krijgen nadat je geopereerd bent. Stress of angst kunnen een rol spelen. Wanneer je ziektes aan je hart, longen of hersenen hebt. Of wanneer je een infectiehebt door bijvoorbeeld een oorontsteking of een longontsteking. Ook bepaalde medicijnen kunnen de oorzaak zijn.

 

Wil je naast deze patiëntinformatie meer weten?
www.mijnkinderarts.nl/ziekten/kinderpsychiatrie-en-gedragsproblemen/delier-bij-kinderen-ijlen.htm

 

Ga naar de officiële medische richtlijn
 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen