Pediatrisch Delier
Pediatrisch Delier

Informatie voor ouders

Het gevolg van een delier kan zijn dat het kind door stress minder snel geneest. Wanneer het kind bijvoorbeeld na een operatie een delier krijgt, kan dit van invloed zijn op de genezing. Een delier zorgt er ook voor dat het kind langer in het ziekenhuis moet blijven. Daarnaast kan het kind stress overhouden aan de doorgemaakte delier en moet daarvoor soms behandeld worden. Het is onduidelijk wat de gevolgen van een delier voor het kind op latere leeftijd zijn. Het is daarom belangrijk dat het kind op de polikliniek door een arts laagfrequent wordt vervolgd.

 

Wil je naast deze patiëntinformatie meer weten?
www.mijnkinderarts.nl/ziekten/kinderpsychiatrie-en-gedragsproblemen/delier-bij-kinderen-ijlen.htm

Ga naar de officiële medische richtlijn
 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen