Pediatrisch Delier
Pediatrisch Delier

Informatie voor ouders

Het is niet duidelijk hoe vaak een delier voorkomt buiten de intensive care. Maar op de afdeling Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) variëren de cijfers van 5 tot 29%. Het komt vaak voor dat kinderen die aan de de beademing liggen en een infuus hebben een delier krijgen. Een delier wordt niet altijd als negatief ervaren. Prettige en rustige delieren komen ook voor.

Wil je naast deze patiëntinformatie meer weten?
www.mijnkinderarts.nl/ziekten/kinderpsychiatrie-en-gedragsproblemen/delier-bij-kinderen-ijlen.htm

Ga naar de officiële medische richtlijn
 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen