Pediatrisch Delier
Pediatrisch Delier

Een arts zal onderzoeken of je een delier hebt. Dit kan bijvoorbeeld een kinderpsychiater zijn. De arts kijkt naar een aantal klachten. Bijvoorbeeld hoe verward je bent en of je dingen kunt onthouden of juist steeds vergeet. De arts vraagt aan je ouders of je je anders gedraagt dan normaal. Ook onderzoekt de arts of je pas geleden geopereerd bent of dat je een ziekte hebt. Wanneer je een aantal van die klachten hebt kan de arts zien of je een delier hebt.

Wil je naast deze patiëntinformatie meer weten?
> www.mijnkinderarts.nl/ziekten/kinderpsychiatrie-en-gedragsproblemen/delier-bij-kinderen-ijlen.htm

Ga naar de officiële medische richtlijn
 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen