Pediatrisch Delier
Pediatrisch Delier

Informatie voor ouders

Bij elk kind is de duur van een delier anders. De periode van verwardheid kan van enkele dagen tot enkele weken duren en is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De ernst van de lichamelijke aandoening;
  • De leeftijd van het kind;
  • De conditie van het kind.

’s Avonds en ’s nachts heeft het kind er doorgaans meer last van dan overdag. Wanneer het kind lichamelijk opknapt, neemt de verwardheid vaak ook af.


Wil je naast deze patiëntinformatie meer weten?
www.mijnkinderarts.nl/ziekten/kinderpsychiatrie-en-gedragsproblemen/delier-bij-kinderen-ijlen.htm

Ga naar de officiële medische richtlijn
 

Stichting Kind en Ziekenhuis© 2015  | Disclaimer  |  Contact  |  Promotie  |  Patiënteninformatie toevoegen  |  Inloggen